emotion - duygu
emotion - duygu

hissin gösterimlenmesi; hissin sergilenmiş hali. a. deneyimsel, davranışsal ve fizyololojik yönleri olan, önemli kişisel konu veya olayların yol açtığı karmaşık örüntü. b. duyguların oluşmasında, bir uyarıcı ya da olayın kişi tarafından algılanıp yorumlanması etkilidir. Bu bakımdan, duygular gerçek olabilirler, sosyal beklentiler uyarınca değiştirilerek sergilenmiş de olabilirler. c. duygular kişiyi mevcut tehlikeye karşı uyarır ve uygun tepkiyi yapma yönünde hazırlar. Zihin ve bedenin halen var olan tehlike durumundaki varkalımını garantiye alır. d. duygu tipik olarak HİS barındırır. Ancak his bir içsel deneyimdir; duygu hissin sergilenmiş halidir, dünya ve özelde sosyal yapı ile açık ya da örtük ilişki içindedir.

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2992