dysphoria - disfori

kendini iyi veya mutlu hissedememe; yaşamdan zevk alamama. Üzüntü, keder, hüzün, kasvet gibi duygularla seyreder. bakınız: iki uçlu bozukluk karşılaştırınız: çöküntü , mani , öfori

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)