Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV-TR - Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-IV-TR / DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 1994’te yayımlanan ve metin revizyonu 2000’de yapılan sürüm. ICD-9 (ve 10) ile uyumlu olan DSM-IV-TR sağlam bir görgül temele dayandırılmış, tanısal kategorilerin oluşturulmasında herhangi bir etiyoloji kuramının tarafı tutulmamış, ÇOK-EKSENLİ SINIFLANDIRMA SİSTEMİ kullanılmıştır. Söz konusu sistemde Eksen I: klinik bozuklukları, Eksen II: kişilik bozuklukları ve zeka geriliği, Eksen III: genel tıbbi durumlar, Eksen IV: psikososyal ve çevresel sorunlar, Eksen V: işlevselliğin genel değerlendirmesini içermiştir. Metinde değişiklikler yapılmış, tanısal ölçütler düzenlenmiş, yeni eklenen ana tanı kategorilerindekileriyle 300’ün üstünde bozukluk tanımlanmıştır. Prevalans ve ailesel özellikler gibi art alan bilgileri güncellenmiştir. Büyük ölçüde Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (9. baskı, 1978) model alınarak oluşturulmuştur. Ancak ona göre daha ayrıntılı olması, ICD-10 ile de uyumlu olarak görülmesine yol açmıştır. [Orijinal aracı yayımlayan: American Psychiatric Association (1994, 2000)]. Aracın Türkçeye çevirisini yapan Ertuğrul Köroğlu (2001). bakınız: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, çok-eksenli sınıflandırma sistemi, tanı ölçütleri karşılaştırınız: Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-5

Abbreviation/Symbol: DSM-IV-TR
Kısaltma/Sembol: DSM-IV-TR
Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Psikiyatrik, Nöropsikiyatrik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835