context - bağlam

bellek, öğrenme, yargı ve genelde bilişsel süreçlerin gerçekleştiği koşul ve ortamlar.

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Genel Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)