cognitive neuroscience - bilişsel nörobilim / bilişsel sinirbilim

bilişsel ve genelde zihinsel süreçlerle sinir sistemi yapıları (sistemler, merkezler, nöron devreleri ve nöronlar) ve süreçleri (örn., elektriksel faaliyet, biyokimyasal faaliyet) arasındaki ilişkileri inceleyen multidisipliner bilim alanı. Biyoloji bilimlerindeki bilgi ve teknikleri kullanarak bilişin ve genelde zihnin temelinde yatan fizyolojik, genetik ve gelişimsel mekanizmaları ortaya koymayı amaçlar. bakınız: zihin-beden sorunu karşılaştırınız: duygulanımsal nörobilim, davranışsal nörobilim, sosyal nörobilim

Alan Adı:
  • Bilim Dalı

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)