cognitive coping strategy - bilişsel başa çıkma stratejisi
cognitive coping strategy - bilişsel başa çıkma stratejisi

sorun ya da durumu ele almada zihinsel etkinliğin kullanıldığı BİLİŞSEL STİL.  Olası stratejiler arasında sorunun nedenini düşünme, başkalarının bu durumu nasıl ele alacağını bulmaya çalışma, dikkati daha az stresli ya da kaygı verici bir şeye yönlendirme ve meditasyon yer alır. bakınız: başa çıkma, başa çıkma stili

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz, Klinik Psikoloji
2954