catastrophize - felaketleştirme

bir olay, durum ya da deneyimi (örn., ağrı) gerçekte olduğundan çok daha kötü olarak algılama, aşırı bir olumsuzlukta anlatma, bunların üzerinde uzun uzadıya düşünme ve bunlar konusunda kendini çaresiz hissetme. Travmatik yaşantılar, kaygı, çökkün duygudurumu, travma sonrası stres bozukluğu felaketleştirme eğiliminde artışa neden olur.

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)