behaviorism - davranışçılık
behaviorism - davranışçılık

1913 yılında Amerikalı psikolog John B. Watson (1878-1958) tarafından kurulan davranışçılık ekolüne göre psikolojide duygu, güdü ve bilinç gibi öznel ve niteliksel süreçler yerine, nesnel ve gözlenebilir olaylar araştırılmalıdır. Bir doğal bilim olabilmesi için psikoloji bilimindeki konular laboratuvar deneyleriyle incelenebilen ve kontrollü koşullar altında nesnel ölçümlerin alınmasına olanak tanıyan uyarıcı-tepki ilişkilerine, koşullama etkilerine, fizyolojik süreçler, insan ve hayvan davranışlarına kısıtlanmalıdır. Davranışçılar, zihinsel olayların öznel olduğunu ve bağımsız olarak doğrulanamayacağını, bu yüzden de zihnin bilimsel araştırmaların konusu olamayacağını savunmuştur. Watson’ın kurmuş olduğu ekol Klasik Davranışçılık, yukarıdaki özellikler nedeniyle de Radikal Davranışçılık olarak da adlandırılmaktadır. karşılaştırınız: yeni davranışçılık, radikal davranışçılık, yapısalcılık, işlevselcilik, gestalt ekolü, psikoanalitik ekol

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji
2942