basic need - temel gereksinim
basic need - temel gereksinim

varkalım için gerekli olan yiyecek ve su, hayvanlarda cinsellik gibi fizyolojik gereksinimler. Canlılar, öncelikle temel gereksinimleri karşılar, bunları doyuma ulaştırdıkça üstteki gereksinimler gündeme gelir. bakınız: Maslow gereksinimler hiyerarşisi kuramı

2525