Babcock Story Recall Test - Babcock Öykü Hatırlama Testi
Babcock Story Recall Test - Babcock Öykü Hatırlama Testi

anında hatırlama ve ileriye bozucu etkiyi ölçer. Aynı zorluk düzeyinde ve eşit uzunlukta (21 kelime) iki hikayeden oluşur. Bölümleri şunlardır: 1. Anında Hatırlama. Birinci hikaye okunur, hemen ardından hatırlanır. 2. Bozucu Etki. İzleyen 0 dakika içinde başka bellek testi uygulanır ve bundaki bilgiler hatırlanır. 3. Test. Ara vermeden ikinci hikaye okunur ve hemen ardından hatırlanması istenir. Puanlaması doğru tepki sayısı (hatırlanan kelime) olarak yapılır. Puanlar başat hemisferdeki mezial temporal lob, hippokampus ve prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren: Harriet Babcock ve Lydia Levy (1940)] karşılaştırınız: İşitsel Sözel Öğrenme Testi

Abbreviation/Symbol: BSRT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2952