anxiety - kaygı / anksiyete
anxiety - kaygı / anksiyete

bir tehlike, felaket ya da talihsizliğin yaklaşmakta olduğu endişesi ve bedensel gerilim belirtileriyle tanımlanan duygu türü. Beden böyle bir tehdide karşı harekete geçer. Bedendeki kaslar seçici olarak gerilir, solunum hızlanır, kalp atım hızı artar. Kaygı korkudan hem kavramsal hem de psikolojik olarak ayrılır. Kaygı beklenen bir problem ile ilgili endişe ya da belirsiz ve tanımlanamayan bir tehdide verilen orantısız tepkidir. Yani kaygı gelecekteki bir tehdit ile ilgilidir. KORKU, tanımlanabilen belirli bir tehdide verilen, ona uygun büyüklükte olan, şu anki tehlikeye karşı tepkidir. 

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik
2954