anomaly - anomali

  düzensiz ya da normalin dışında olan. Bozukluk, doğuştan ya da gelişimsel olabilir.   bakınız: anormal, işlev bozukluğu

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)