abnormal - anormal

tipik, olağan ya da sağlıklı olarak kabul edilenden herhangi bir sapma; normun dışındaki davranış.   karşılaştırınız: anomali, işlev bozukluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Genel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835