Prof. Dr. Meral ÇULHA

Prof. Dr. Meral ÇULHA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1964’te Lisans Derecesi, Hacettepe Üniversitesi’nden 1967’de Klinik Psikoloji’de Yüksek Lisans Derecesi, Minnesota Üniversitesi’nden Danışmanlık ve Klinik Psikoloji’de 1974’te Doktora Derecesi aldı. Koç, Sabancı, Boğaziçi ve Haliç Üniversiteleri’nde; Iowa State University, College Staten Island, Columbia University Teacher’s College’da araştırmacı, öğretim elemanı, araştırma ve program geliştiricisi, personel müdürü, öğrenci dekanı, danışman ve klinik psikolog olarak görev yaptı. Iowa State Board’ın lisanslı klinik psikoloğu, Amerikan Psikologlar Derneği üyesi ve American Association of State Psychology Boards tarafından yapılan Professional Practise in Psychology (EPPP) sınavının soru yazarları danışmanıdır. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri güncel sürümünün Türk standardizasyonunu yapmıştır.
3835