Prof. Dr. H. Muammer KARAKAŞ

Prof. Dr. H. Muammer KARAKAŞ

Hacettepe Üniversitesi’nden 1983’te Tıp Doktoru unvanı, 1997’de Radyodiagnositik alanında Tıpta Uzmanlık unvanı (Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi) almıştır. Trakya Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Gazi Üniversitesi’nde araştırmacı misafir profesör, İnönü Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu, İstanbul Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Radyoloji Klinik Koordinatörü’dür. Ülkemizde teletıp sisteminin kurucu ve öncülerinden olup İstanbul Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Teletıp Sistemi Koordinatörü ve Sağlık Bakanlığı Teletıp Danışma Kurulu Üyesi’dir. Nöroradyoloji, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG), MR-EEG gibi teknikleri kullandığı temel ve uygulamalı bilim proje ve yayınları vardır. Yayın ve kitaplarına 2000’e yakın atıfta bulunulmuştur (H-indeksi: 20). Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüş olup bunlar arasında European Society of Neuroradiology Cum Laude in Diagnostic Neuroradiology (2009) ödülü de bulunmaktadır.