Prof. Dr. Erol BAŞAR

Prof. Dr. Erol BAŞAR

Hamburg Üniversitesi’nden 1965’te Fizik’te Lisans Derecesi, Hannover Üniversitesi’nden 1968’de Fizyoloji’de Doktora derecesi aldı. 1970-2000 yılları arasında, Kurucusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Biyofizik Enstitüsü’nde Direktör ve Lübeck Üniversitesi Biyofizik Enstitüsü’nde Direktör, 2000-06 arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Halen, kurucusu olduğu Kültür Üniversitesi Beyin Dinamiği ve Kognisyon Araştırma Merkezi’nin Direktörü olarak görev yapmaktadır. Beyin osilasyonları konusundaki keşifleri, geliştirdiği analiz teknikleri ve özgün beyin kuramıyla, bu konunun az sayıdaki öncüsü arasında yer almakta ve otörü sayılmaktadır. Brodmann işlevlerin histoanatomik beyin haritalamasına alternatif olan CLAIR işlevlerin elektrofizyolojik beyin haritalamasının geliştiricisidir. Çok sayıda uluslararası kitabı ve yayını bulunmaktadır. Beyin osilasyonlarını her yönüyle incelediği çalışmalarına 20,000’e yakın atıfta bulunulmuştur (H-indeksi: 64). Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüştür. Bunlar arasında Elsevier-SCOPUS Araştırma Ödül (2007), TÜBİTAK Cumhuriyetin 50. Yılı Bilim Ödülü (1973) ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1970) de bulunmaktadır.