abstraction - soyutlama

1. belirli durumlardan benzerlikler çıkararak, genel fikirler ya da kavramlar oluşturmak; 2. böyle bir kavrama verilen ad (örn., iyilik, gerçek).

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)