stratified sampling - tabakalı örnekleme / katmanlı örnekleme
stratified sampling - tabakalı örnekleme / katmanlı...

bu tekniğe göre örneklem oluşturmada; nüfus, araştırmanın konusunu etkileyebilecek değişkenler bakımından tabakalara (örn., sosyoekonomik düzey, kır, kent) ayrılır, her bir tabakanın genel nüfustaki oranı ve bu oranlara göre seçilmesi gereken katılımcı sayıları belirlenir. Belirlenen kadar katılımcı, ANAKÜTLE’den elverişlilik (conveniency) ölçütüne göre seçilir. bakınız: örnekleme karşılaştırınız: tabakalı seçkisiz örnekleme, basit seçkisiz örnekleme

2248