population - anakütle / evren
population - anakütle / evren

araştırma ÖRNEKLEM’inin dahil olduğu grubun tamamını belirten istatistiksek kavram. Örnekler: Belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insanların toplam sayısı, belirli bir ülkede, bir bölgede ya da bir evde belirli bir anda yaşayanların toplam sayısı. Örneklemin anakütleden seçilmesinde ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ kullanılır. Teknikler, seçilen örneklemin anakütleyi temsil etme gücü açısından farklılaşır.

2248