simple random sampling - basit seçkisiz örnekleme
simple random sampling - basit seçkisiz örnekleme

bu tekniğe göre örneklem oluşturmada, katılımcılar, ANAKÜTLE’den SEÇKİSİZLEŞTİRME yöntemi uyarınca seçilirler.

2248