stratified random sampling - tabakalı seçkisiz örnekleme
stratified random sampling - tabakalı seçkisiz örnekleme

bu tekniğe göre örneklem oluşturmada; nüfus, araştırmanın konusunu  etkileyebilecek değişkenler bakımından tabakalara (örn., sosyoekonomik düzey, kır, kent) ayrılır, her bir tabakanın genel nüfustaki oranı ve bu oranlara göre seçilmesi gereken katılımcı sayıları belirlenir. Katılımcılar ANAKÜTLE’den SEÇKİSİZLEŞTİRME yöntemi kullanılarak seçilir. bakınız: örnekleme karşılaştırınız: tabakalı örnekleme, basit seçkisiz örnekleme

2248