Zeitgeist - Zeitgeist
Zeitgeist - Zeitgeist

zamanın ruhu. Terim Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) tarafından oluşturulmuştur. Terim dünyayı etkileyen ve kültürel dünya görüşünde izlenen kişilerin de üstünde bir zihni ifade etmede kullanılır. Zeitgeist toplumun belirli bir dönemdeki fikirlerine, tutumlarına ve duygularına nüfuz eder.

Alan Adı: Genel Psikoloji
2717