University of Pennsylvania Smell Identification Test - Pensilvanya Üniversitesi Koku Belirleme Testi

koku ayırt etme yeteneğinin ölçümündeki altın standarttır. Anozmi hastalarında kullanılır. Güncel uygulamada, test, 10 sayfalık 4 kitapçıktan oluşur. Her sayfada mikrokapsül içinde bir hedef uyarıcı ve kokunun ne olduğuna ilişkin dört seçenekli çoktan seçmeli soru vardır. Testteki görev, kapsülü bir kalem aracılığıyla çizmek, içindekini koklamak, kokunun adını seçenekler arasında bulmak ve işaretlemektir. Puanlanması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Bu değer, kişinin koku algılama yeteneğini ortaya koyar. Puan beyindeki koku sisteminin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Richard L. Doty, Paul Shaman, Charles P. Kimmelman ve Michael S. Dann (Sürümler/kritik yayınlar: 1984, 1995). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Cemil Yücepur, Berke Özücer, Nazan Değirmenci, Yalçın Yıldırım, Bayram Veyseller ve Orhan Özturan (2012); Aytuğ Altundağ, Hakan Tekeli, Murat Salihoğlu, Melih Çayönü, Halit Yaşar, Mustafa Tansel Kendirli ve Ömer Sağlam (2015)]

Abbreviation/Symbol: UPSIT
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)