ultradian rhythm - güniçi ritim

fizyolojik ya da psikolojik işlevlerde, 24 saatten daha kısa sürede gerçekleşen döngüsel değişim. Örnek: 90-120 dakika arasında gerçekleşen uyku evreleri. bakınız: biyolojik ritim karşılaştırınız: günlük ritim, günötesi ritim

Alan Adı:
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)