tolerance - tolerans
tolerance - tolerans

1. bir maddenin sürekli kullanılması sonucunda, olağan   dozun yarattığı etkinin belirgin bir şekilde zayıflaması ve söz konusu etkiyi elde etmek için alınan dozun artırılması gereksiniminin ortaya çıkması ile kendini gösteren durum. Tolerans, maddeye fiziksel bağımlılığın gelişmiş olduğunun bir göstergesidir. Diğer gösterge YOKSUNLUK SENDROMU’dur. bakınız: alışkanlık geliştirme , alışma sonlanımı karşılaştırınız: tutkunluk

2. hoşgörü: eylem, inanç, din, gelenek, milliyet ve diğer özellikler bakımından farklı olan kişileri oldukları gibi kabul etme.

Alan Adı: Nörobilim, Sosyal Psikoloji
2688