The Contingencies of Self-Worth Scale - Koşullu Öz-Değer Ölçeği

içsel ve dışsal etkenlerin öz-değeri etkileme olumsallığını ergen ve geç yetişkinlerde (16-27 yaş) ölçer. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Toplam 35 maddeden oluşan alt ölçekler şunlardır: 1. Başkalarının Onayı, 2. Dış Görünüm, 3. Rekabet, 4. Akademik Yeti, 5. Aile Desteği, 6. Erdem, 7. Tanrı Sevgisi. Testteki görev, maddeleri, bireyin kendi öz-değerine etkisi açısından derecelendirmektir. Puanlaması 0-7 olarak derecelendirilen katılma şiddeti (tamamen katılıyorum: 1, hiç katılmıyorum: 7) üzerinden yapılır. Her bir alt ölçek için toplam puanın yüksekliği, söz konusu alt ölçeğe ilişkin olumsallığın yükseklik derecesini gösterir. Dışsal etkenlerin öz-değeri etkileme olumsallığı 1.-4. alt ölçek puanlarının ortalaması; içsel etkenlerin öz-değeri etkileme olumsallığı 5.-7. alt ölçek puanlarının ortalaması olarak hesaplanır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Jennifer Crocker (1950-), Riia K. Luhtanen (1962-), Mary Lynne Cooper (1956-), Alexandra Bouvrettei (1982-) (Sürüm/kritik yayınlar: 2003). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Bayram Çetin, Ahmet Akın, Yüksel Eroğlu (2011)]

Abbreviation/Symbol: CSWS
Kısaltma/Sembol: KODÖ
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)