The Contingencies of Self-Worth Scale - Koşullu Öz-Değer Ölçeği
The Contingencies of Self-Worth Scale - Koşullu Öz-Değer...

içsel ve dışsal etkenlerin öz-değeri etkileme olumsallığını ergen ve geç yetişkinlerde (16-27 yaş) ölçer. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Toplam 35 maddeden oluşan alt ölçekler şunlardır:

1. Başkalarının Onayı,

2. Dış Görünüm,  

3. Rekabet,

4. Akademik Yeti,

5. Aile Desteği,

6. Erdem,

7. Tanrı Sevgisi.

Testteki görev, maddeleri, bireyin kendi öz-değerine etkisi açısından derecelendirmektir. Puanlaması 0-7 olarak derecelendirilen katılma şiddeti (tamamen katılıyorum: 1, hiç katılmıyorum: 7) üzerinden yapılır. Her bir alt ölçek için toplam puanın yüksekliği, söz konusu alt ölçeğe ilişkin olumsallığın yükseklik derecesini gösterir. Dışsal etkenlerin öz-değeri etkileme olumsallığı 1.-4. alt ölçek puanlarının ortalaması; içsel etkenlerin öz-değeri etkileme olumsallığı 5.-7. alt ölçek puanlarının ortalaması olarak hesaplanır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Jennifer Crocker (1950-), Riia K. Luhtanen (1962-), Mary Lynne Cooper (1956-), Alexandra Bouvrettei (1982-) (Sürümler/kritik yayınlar: 2003). Aracın Türk uyarlamasını geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Bayram Çetin, Ahmet Akın, Yüksel Eroğlu (2011)]

Abbreviation/Symbol: CSWS
Kısaltma/Sembol: KODÖ
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992