Target Test - Hedef Testi

dikkat ve konsantrasyon, sıralama yeteneği ve şekil belleğini 5-8 yaş aralığındaki çocuklarda ölçer. Reitan-Indiana Çocuklar için Nöropsikolojik Test Bataryası (RINB)’nda yer alır. Testte her satır ve sütunda üçer taneden dokuz siyah noktanın olduğu şekil tahtası vardır. Test uygulayıcısı elindeki işaretleyici ile tahtaya dokunarak bir şekil oluşturur. Testteki görev, şekli üç saniye sonra cevap kağıdına çizmektir. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Puanın yükseklik derecesi performans yüksekliğinin derecesini gösterir. Puan prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Harriet Babcock ve Lydia Levy (1940)]

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835