survey - anket
survey - anket

katılımcıların özellikleri hakkında bilgi toplamada, onların belirli bir konudaki görüş ve değerlendirmelerini almada kullanılan araştırma tekniği. Daha çok yazılı olarak uygulanır. bakınız: anket araştırması

Alan Adı:
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Yöntembilim
2942