sexual identity - cinsiyet kimliği
sexual identity - cinsiyet kimliği

kişinin anatomik ve fizyolojik bakımdan kadın ya da erkek olduğunu bilmesi ve bu bilgiyi içselleştirmesi. Cinsiyet kimliğinin oluşmasında kişinin kendini hangi cinsiyetten hissettiği etkendir. Kişinin kendini hangi cinsiyette hissettiği ile cinsel tercihi (sexual preference) arasında kesin bir ilişki olmamakla beraber, genelde insanların cinsiyet kimliği, atanmış cinsiyetleri (doğumdaki özellikleri) doğrultusunda, heteroseksüel (karşıcinsel) ilişki yönünde oluşur. Ancak kişiler, kendilerini atanmış cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyette de hissedebilir. Bu gibilerde, cinsiyet kimliği, genelde homoseksüel (eşcinsel) ya da biseksüel (çiftcinsel) ilişki yönünde oluşur. Cinsiyet kimliği ile cinsel tercih ilişkisi çok karmaşık sonuçlara da yol açabilir. Örnek: Bir kadın transseksüel (transgender) olabilir yani kendini kadın bedeninde erkek gibi hissedebilir. Bu kişi ayrıca eşcinsel olabilir; kendini erkek olarak hisseden bu kadın erkekleri arzular. Dışarıdan bakıldığında, bu karmaşık durum, olağan bir heteroseksüel ilişkidir.  karşılaştırınız: toplumsal cinsiyet kimliği

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2942