sexual identity - cinsiyet kimliği
sexual identity - cinsiyet kimliği

kişinin fizyolojik bakımdan kadın ya da erkek olduğunu bilmesi ve bu bilgiyi içselleştirmesi. Cinsiyet kimliği genelde heteroseksüel (karşıcinsel) tercihe yol açar.  Ancak kişinin yönelimi ve tercihi homoseksüel (eşcinsel) ya da biseksüel (çiftcinsel) de olabilir. karşılaştırınız: toplumsal cinsiyet kimliği

2717