REM sleep - REM uykusu / rüya uykusu
REM sleep - REM uykusu / rüya uykusu

gözün, kapalı olan göz kapakları altında hızlı ve düzensiz hareketler yaptığı uyku evresi. Sağlıklı yetişkinde toplam uyku süresinin dörtte ya da beşte biri REM uykusunda geçer. Zaman zaman yapılan ani hareketlerin dışındaki sürelerde hareketsizlik vardır; diğer uyku evrelerine göre, bu evrede, kas tonusu en düşük, uyarılma eşiği ise en yüksek düzeydedir. Rüya görmenin gerçekleştiği REM evresinin en güvenilir göstergesi, elektroensefalogramdaki düşük genlikli, yüksek frekanslı beta salınımları (18-35 Hz)’dır. Dikkatli uyanıklık evresinde görülen beta salınımlarına rağmen kişinin uyarılabilirliği, olabilecek en yüksek düzeydedir. Bu nedenle REM uykusuna “paradoksal uyku” da denir; paradoks (çıkmaz), beyinden dikkatli uyanıklığı gösteren beta salınımları kaydedilirken dıştaki uyarıcılara karşı uyarılabilirliğin en derin  uykudakinden de daha düşük olmasından kaynaklanır.    bakınız: uyku evreleri karşılaştırınız: rüya

Alan Adı:
  • Bilişsel Nörobilim
2942