Recurring Figures Test - Tekrar Eden Şekiller Testi

görsel algılama ve belleği ölçer. Test sağ ve sol temporal loblara özgü görsel bozuklukları karşılaştırmak amacıyla geliştirilmiş ama böyle bir işlevi yerine getiremediği görülmüştür. Testteki görsel uyarıcılar geometrik şekillerle herhangi bir anlamı olmayan şekillerden oluşur. Testteki 160 kart, 20 kartlık 8 set halinde uygulanır (kartların sunum süresi 3 saniye). Set 1’de tüm şekiller yenidir; Set 2-8’de 20 karttan 8’inde tekrarlanan şekiller vardır. Testteki görev, daha önce gösterilmiş olan şekilleri tanımaktır. Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Gelişigüzel işaretlemeyi kontrol etmede, yanlış pozitif olan cevapların sayısı toplam tepki sayısından çıkarılır. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Daisuke Kimura (1963)]

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)