psychopathology - psikopatoloji

1. ruhsal ve davranışsal bozuklukların biliş ve davranışlara yansıması ya da dışavurumu. Bu anlamıyla psikopatoloji terimi, ruhsal bozukluk ile eşanlamlıdır. 2. ruhsal ve davranışsal bozuklukların etiyolojisi, belirtilerin tanı ve tedavisi, hastalığın ilerlemesiyle ilgilenen bilim dalı. Bu anlamıyla, psikopatoloji terimi, anormal psikoloji le eşanlamlıdır.

Alan Adı:
  • Bilim Dalı

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835