mind-body problem - zihin-beden sorunu

maddesiz olan zihin (bilişsel ve duygusal süreçler) ile madde olan beden (yapı ve süreçler, nöron ve atomlar) arasındaki ilişkinin ne olduğu konusundaki felsefi ikilem. İlk çağlardan bu yana, beden ve zihnin birbiriyle ilişki durumu merak ve inceleme konusu olmuş; söz konusu ikilem konusunda çeşitli savlar öne sürülmüştür. Savların bir bölümü, POZİTİF BİLİM kapsamında incelenmesi mümkün olmadığı için (örn., PANPSİŞİZM), bazıları da bilimsel bulgularla desteklenmediği için (PSİKOFİZİK PARALELCİLİK) geçerliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Geçerliğini koruyan sav, bilimsel verilerle de desteklenmiş olan PSİKOFİZİK ETKİLEŞİMCİLİK’tir. Zihnin ayrı bir varlık olmadığı; tek gerçeğin beden olduğu konusundaki savın (MONİZM) doğruluğuna ilişkin inanç da geçerliğini korumaktadır. Günümüzde, “zihin-beyin sorunu” olarak ele alınmakta olan bu ikilem, henüz tam olarak çözülememiş bulunmaktadır.

Alan Adı:
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)