Greek cross task - Yunan haçı görevi

yapılandırma yeteneğini ölçer. Çeşitli bataryalarda (örn., Reitan-Indiana Afazi Tarama Testi) da yer alan görev tek-yanlı ihmal ve demans hastalarında, ayrıca tarama çalışmalarında kullanılır. Testin güncel sürümündeki görev, haçı bakarak ve el kaldırmadan çizmektir (kopyalamak). Bu işlemin, el kaldırılmadan yapılması gerekir. Puanlaması 0-5 olarak derecelendirilen yanlış tepki sayısı üzerinden yapılır. Puanın yükseklik derecesi bozukluğun şiddetini gösterir. Puan başat hemisferdeki parietal lobun, frontoparietal alanın, ek motor alanın işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Ward C. Halstead ve Joseph M. Wepman (Sürümler/kritik yayınlar: 1949, 1970)]

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835