free association - serbest çağrışım / serbest bağlantısallık
free association - serbest çağrışım / serbest...

1. bellekten, dış kaynaklı ipucu veya hatırlatıcılar olmaksızın yapılan geriye getirme. Serbest hatırlamada, kişi öğrendiklerini istediği sıra içinde üretir.

2. vakanın utanç verici, mantıksız ya da alakasız olmasına bakmaksızın, aklına gelen her duygu ve düşünceyi sansürlemeden ya da seçime tabi tutmadan dile getirmesi. PSİKANALİZ ve diğer psikodinamik psikoterapi türlerindeki temel tekniktir. Tekniğin uygulanmasındaki amaç, bilinçaltındaki travmatik deneyimlerin, tehdit edici içtepilerin, duygu ve düşüncelerin bilince çıkmasını sağlamak, böylece de bunların değerlendirilebilmesini sağlamaktır.  

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
  • Yöntem, Teknik ya da Donanım: Psikanaliz
2942