experimental design - deneysel desen

geçerli sonuçlara ulaşmada DENEY’i kullanan yöntem planı. Deney desenini belirleyen unsurların başında, karıştırıcı etkileri en aza indirgemede kullanılacak olan KONTROL TEKNİKLERİ gelir. Deney deseni katılımcı seçimi, değişken değişimleme, veri toplama ve veri analizi işlemleri üzerinde belirleyicidir. Desen örnekleri: ön ve son ölçümlü deney ve kontrol gruplu desen, seçkisizleştirilmiş eşdeğerli gruplar deseni. karşılaştırınız: ilintisel desen

Alan Adı:
  • Yöntembilim
  • İstatistik/Biyoistatistik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)