Denman Neuropsychology Memory Scale - Denman Nöropsikolojik Bellek Ölçeği

sözel ve sözel olmayan belleği anlık ve gecikmeli olarak ölçer. Alzheimer hastalığında ek tanı ölçütü olarak kullanılır. Güncel sürümdeki alt testler şunlardır: 1. Hikaye Belleği-Anlık Hatırlama, 2. Hikaye Belleği-Gecikmeli Hatırlama, 3. Eşlemeli Çağrışımsal Öğrenme-Anlık Hatırlama, 4. Eşlemeli Çağrışımsal Öğrenme-Gecikmeli Hatırlama, 5. Sayı Dizileri, 6. Genel Bilgi-Sözel, 7. Şekil Belleği-Anlık Hatırlama, 8. Şekil Belleği-Gecikmeli Hatırlama, 9. Müzikal Ton ve Melodileri Algılama, 10. İnsan Yüzlerini Hatırlama, 11. Görsel Genel Bilgi. Testteki görev, alt testin doğasına göre değişir. Puanlaması alt testin doğasına göre değişir. Alt testlerin farklı birleşimlerinden Sözel Bellek Puanı, Sözel Olmayan Bellek Puanı ve Toplam Bellek Puanı hesaplanır. Puanlar her iki hemisferde mezial temporal lob, hippokampus ve prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Sidney B. Denman (Sürümler/kritik yayınlar: 1984, 1987)]  

Abbreviation/Symbol: DNMS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)