A Developmental Neuropsychological Assessment - Gelişimsel Nöropsikolojik Değerlendirme

okul öncesi ve okul çağı çocuklarında (3:00-16:11) nöropsikolojik gelişimi ölçer. Luria’nın tanısal modeli üzerine temellenmiş olan batarya çocuk için ve geniş örneklemler üzerinde geliştirilmiş ilk ölçme aracıdır. Aracın güncel sürümü esnek batarya tipindedir; uygulanacak testler amaca bağlı olarak ya da çocuğun sorunlarına göre seçilir. İncelenen alanlar (ve alt test sayıları) şunlardır: 1. Dikkat ve Yönetici İşlevler (6), 2. Dil ve İletişim (7), 3. Duyusal-Motor Fonksiyonlar (4), 4. Görsel-Mekansal Fonksiyonlar (6), 5. Öğrenme ve Bellek (7), 6. Sosyal Algı (2). Yaş grupları (3-4 ve 5-16) için iki ayrı formu vardır. Otuz iki alt test ve 4 gecikmeli görevden oluşur. Bataryadaki görevler, alt test ya da görevlerin doğasına göre değişir. Puanlaması alt test doğasına göre değişir. Benzeri çoğu araçtan farklı olarak alt test toplulukları ya da alanlar için birleşik puanlar hesaplanmaz. Puanların temsil ettiği beyin alanları, alt testin doğasına göre değişir. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Marit Korkman (Sürümler/kritik yayınlar: 1980, 1998a, 1988b, 1990, 1997, 1998, 2007a, 2007b)]

Abbreviation/Symbol: NEPSY-II
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)