incidental sampling - elverişlilik örneklemesi
incidental sampling - elverişlilik örneklemesi

bu tekniğe göre örneklem oluşturmada elverişlilik ve pratik nedenler rol oynar. Bu şekilde seçilen katılımcılar ANAKÜTLE’nin tam temsilcisi değildir. Bu nedenle,  örneklemden anakütleye genelleme yapılamaz. Bu örnekleme tekniği pilot çalışmalarda kullanılabilir.

2248