encode - özümseyerek kodlama
encode - özümseyerek kodlama

kısa-süreli bellekteki bilginin uzun-süreli bellekte saklanabilir hale dönüştürülmesi. Bu kodlamada, bilgi, uzun-süreli bellekte depolanmış bulunan bilgilere özümsenir. bakınız: mnemonik teknikler karşılaştırınız: kod-açma, yeniden kodlama

2243