mnemonic techniques - mnemonik teknikler / hatırlamaya yardımcı teknikler
mnemonic techniques - mnemonik teknikler /...

bellek güçlendirici teknikler. Hatırlamaya yardım eden bu teknikler, genelde, hatırlanacak malzeme ile daha önce öğrenilmiş olanlar arasında bağ kurmaya dayanır. Örnek: bir şifreyi hatırlamak için, şifredeki sayılarla, bilinen doğum tarihleri, posta kodları vb. arasında bağ kurma. Diğer teknikler arasında görselleştirme (birimleri göz önüne getirme), kümeleme (birimleri daha büyük kümelerde toplama), yerleştirme (malzemeyi, günlük davranışlarla eşleştirme ve görselleştirme) bulunur. Söz konusu teknikler bellek üzerindeki yükü azaltır.

2243