dopamine - dopamin
dopamine - dopamin

KATEKOLAMİN grubundan nörotransmitter. Tirozinden sentezlenir ve sırasıyla norepinefrin ve epinefrin oluşturmak için metabolize edilebilir. Dopaminerjik nöronların yoğun olarak bulunduğu yer, ortabeyin ventral tegmental alanıdır (VTA). Dopamin, VTA’dan limbik bölgeye mezolimbik trakt, kortekse mezokortikal yolak ve bazal gangliaya (özelde substantia nigra) nigrostriatal yolak üzreinden ulaşır. Bu dağılımı ile, dopamin, ödülle güdülenen amaca yönelik davranışlarda, duygusal davranışlarda, hereketlerin koordinasyonunda rol oynar. Buna göre, örneğin, substantia nigra hasarında kas gerginliği ve titreme (Parkinson hastalığında olduğu gibi) ortaya çıkar. Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar, etkilerini, dopaminerjik aktiviteyi bloke etmek suretiyle gösterir.

Kısaltma TR:
DA
2243