catecholamine - katekolamin
catecholamine - katekolamin

bir katekol molekülü ve bir amin grubu tarafından oluşturulan BİYOJENİK AMİNLER sınıfı. Tirozinden türetilen katekolaminler grubunda dopamin, epinefrin ve norepinefrin gibi nörotransmitterler vardır.

2243