tolerance - tolerans
tolerance - tolerans

1. bir maddenin sürekli kullanımı sonucunda mutad dozun yarattığı etkinin belirgin bir şekilde zayıflaması ve söz konusu etkiyi elde etmek için alınan dozun artırılması gereksinimi ile kendini gösteren durum. Tolerans, maddeye fiziksel bağımlılığın gelişmiş olduğunun bir göstergesidir. bakınız: tutkunluk

2. hoşgörü: Eylem, inanç, din, gelenek, milliyet ve diğer özellikleri bakımından farklı olan insanları kabul etme.

Diğer gramatik haller:

  • Kelime: 
    hoşgörülü
2243