snowball sampling - kartopu örneklemesi
snowball sampling - kartopu örneklemesi

bu tekniğe göre örneklem oluşturmada, araştırmacı, keyfi olarak katılımcılar seçer ve bir çekirdek örneklem oluşturur. Örneklemin bütünü, keyfi (arbitrary) olarak seçilmiş olan katılımcıların (ya da vasilerinin) diğer katılımcıları bulması ile oluşur.

2248