sample - örneklem
sample - örneklem

araştırmada yararlanılan katılımcılar grubu. Örneklemin, anakütleyi temsil edecek şekilde seçilmesi, verilerin genellenebilirliği açısından önemlidir. Bunun için, örneklem, ANAKÜTLE’den seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmelidir.

2248