quota sampling - kota örneklemesi
quota sampling - kota örneklemesi

bu yöntemde, örnekleme dahil edilecek olan kişilerin;

1. araştırmada göz önüne alınmak istenen (KONTROL DEĞİŞKENİ) DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER’e (örn., yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, ırk, etnik köken) sahip olması gerekmektedir.

2. özelliklerin örneklemdeki oranları, bunların anakütledeki oranları gibi olmalıdır. Örnek: Yaşlı (örn., 75 yaş ve üstü) oranı anakütlede %30 ise, seçim, örneklemdeki yaşlı oranı da %30 olacak şekilde gerçekleşmelidir. bakınız: örnekleme

2248