purposive sampling - amaçlı örnekleme
purposive sampling - amaçlı örnekleme

bu örnekleme tekniği belli bir konuda derinlemesine araştırma yapmak amacıyla, bilgi açısından uygun grup ve katılımcılarının seçilmesini (örn., aykırı durum sergileyen uç gruplar) içerir.

2248