learning - öğrenme
learning - öğrenme

belleğe yeni bilgi kazandırma süreci.

1. tekrar ya da deneyimler sonucunda davranışta yavaşça meydana gelen nispeten devamlı değişiklik ya da nispeten kalıcı bilgi.

2. gizil öğrenme: Farkında olmadan edinilen davranış ya da bilgi.

2245