judgment sampling - yargısal örnekleme
judgment sampling - yargısal örnekleme

bu teknikte örneklem,  uzman veya bilirkişilerin bilgi ve yargıları doğrultusunda oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan örneklemlerde yanlılık olabilir. Teknik, seçkisiz örneklemenin mümkün olmadığı ya da örneklemin çok küçük olduğu durumlarda kullanılabilir.

2248